Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pris till unga diabetesforskare

Håkanssonpriset 2019 går till tre diabetesforskare: Emily Sonestedt och Magnus Hillman, båda verksamma vid Lunds universitet samt Carl Brunius vid Chalmers Tekniska Högskola. Priset ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).

Emily Sonestedt
Emily Sonestedt
Docent Emily Sonestedt, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning om hur skillnader i individers saliv kan ge svar på kostens effekter och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och typ 2 diabetes:
Stärkelse bryts ner i munhålan av enzymet salivamylas. Individer med lågt antal kopior av salivamylas-genen har betydligt lägre salivamylas-nivåer och har därför minskad kapacitet att bryta ner stärkelse. Salivamylasets roll är fortfarande ganska oklart och det finns överraskande få studier av dess fysiologiska roll. Vi planerar att jämföra glukos- och insulinsvaret efter stärkelserik måltid hos individer med låg vs högt antal kopior av genen samt studera sambandet till olika riskmarkörer och tarmfloran. Om vi kan visa på en skillnad ger det ökad kunskap om inflytande av genetiska faktorer på kostens effekter.

Magnus Hillman
Magnus Hillman
Forskare Magnus Hillman, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för att forska kring hur spraytorkat mjölkpulver stör tarmens immunförsvar.
Vad är det som inducerar inflammation i tarmen vid konsumtion av spraytorkat mjölkpulver? Vi vill titta på hur spraytorkat mjölkpulver påverkar tarmens mikroflora och hitta förklaring till att utveckling av immunförsvaret störs. Koppling till vanliga autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes är fortfarande oklar och behöver undersökas.

Forskare Carl Brunius, vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, erhåller 450.000 kr för sitt projekt om att identifiera riskfaktorer för typ2-diabetes och på sikt förebygga dessa.
I detta projekt vill vi undersöka hur kostmönster och långlivade miljöföroreningar påverkar risk för att utveckla typ 2-diabetes. Genom att koppla ihop kost, föroreningar och metabolomik som kan mäta tusentals metaboliter i blodet, kan vi få en mer detaljerad förståelse för hur kost bidrar till diabetesrisk, Vi tror att denna forskning kan leda till att vi i framtiden blir bättre på att identifiera relevanta riskfaktorer för typ 2-diabetes och därför kan designa mer effektiva förebyggande insatser för bättre folkhälsa.

Ytterligare fyra forskare får vara med och dela på sammanlagt 3,2 miljoner kronor.

Stipendierna delas ut i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag den 11 september. Dagen till ära hälsas allmänheten välkommen till stiftelsens populärvetenskapliga seminarium ”Det är din hälsa det handlar om!”

Läs mer på Dr Per Håkanssons Stiftelses hemsida

Senaste nyheter

2020-01-16

Diabetessjukdomen tar aldrig paus

Diabetessjukdomen tar aldrig paus
2020-01-14

Bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2, visar biomarkörer i blodet

Bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2, visar biomarkörer i blodet
2020-01-10

Bra mat vid diabetes – och för alla andra

Bra mat vid diabetes – och för alla andra
2020-01-07

Det är komplicerat – om diabetestyper, genetik och komplikationer

Det är komplicerat – om diabetestyper, genetik och komplikationer
2020-01-02

Goda effekter av träning

Goda effekter av träning

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)